Default Header Image

Curriculum Comission

 
Rezultatele chestionării nivelului de satisfacție
 
Procese verbale ale şedinţelor Comisiei de Asigurare a  calitățiiși evaluare curriculară în Medicină

 

Ancheta Medicului Rezident la bazele Clinice Universitare 2021

Chestionar cu privire la adaptarea studenților la procesul de studii 2019

Chestionar cu privire la adaptarea studenților la procesul de studii. Medicina 2021

Chestionar cu privire la particularitățile reușitei academice a studenților în condiții de studii la distanță drept consecință a pandemiei COVID-19. 2020

Chestionar cu privire la procesul de adaptare a studenților anului I la procesul de studii 2021

Chestionar de estimare a satisfactiei beneficiarului Centrului de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră (CCPGC) 2021

Chestionar de evaluare a opiniei angajatorului cu privire la Programul de studii în USMF 2022

Chestionar de evaluare a opiniei și a nivelului de satisfacție a personalului didactic și științifico-didactic al USMF cu privire la programul de studii 2019

Chestionar de evaluare a opiniei și a nivelului de satisfacție a personalului didactic și științifico-didactic al USMF cu privire la programul de studii 2022

Chestionar de evaluare a opiniilor personalului medical care ghidează activitatea studenților în timpul stagiului practic cu privire la competențele acestora 2022

Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție de programul de studii al absolvenților USMF 2022

Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție de stagiul practic al studenților an. VI, medicină de familie  2020

Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție de stagiul practic al studenților an. VI, medicină de urgență 2020 

Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție privind mediul de învățare 2019

Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție privind mediul de învățare 2022

Chestionar privind disponibilitatea realizării stagiului practic de iarna în secțiile cu profil COVID 2021

Chestionar privind satisfacția de realizarea examinării la CUSIM 2021

Chestionarul pentru evaluarea nivelului de satisfacție de stagiului practic al studenților la Programul de studii Medicină 2022

Questionnaire for assessing the CPCCG beneficiary_s satisfaction 2021

Questionnaire for assessing the satisfaction level of satisfaction regarding  learning environment 2022

Questionnaire for assessing the satisfaction level regarding the learning environment 2019

Questionnaire for assessing the satisfaction level regarding the learning environment 2021

Questionnaire on the peculiarities of the academic success of medical students during the distance-learning period because of pandemic COVID-19. 2020

 

Linkuri CACEC chestionare an univ. 2021-2022

Linkuri CACEC chestionare an univ. 2019-2020

Comisia de asigurare a calităţii şi de evaluare curriculară 2021

Planul de activitate al CACEC în Medicină pentru a.u.2020-2021

Metodologia de avaluare a curiculei

Model Curriculum disciplina CD-8.5.1 2024 Rom.doc

Model Silabus 2024 Eng.doc

Model Curriculum disciplina CD-8.5.1_2021_french

Regulament de organizare şi activitate a Comisiei de asigurare a calităţii şi de evaluare curriculară la nivel de facultate

Regulamentul privind iniţierea, aprobare, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii în USMF "Nicolae Testemiţanu"

Regulament privind organizarea şi funcţionarea departamentului/catedrei în cadrul USMF "Nicolae Testemiţanu"

Lista  membrilor Comisiei de Asigurare a calității și evaluare curriculară în medicină 2022-2023.

Metodologia de evaluare a curriculei de studii

Planul de activitate al comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară în medicină a.u. 2022-2023.

Plan de activitate al Comisiei de Asigurare a calității și evaluare curriculară în medicină pentru a.u. 2021-2022

Raport anual de activitate al Comisiei de Asigurare a calității și evaluare curriculară în medicină a.u. 2021-2022.

Raport anual de activitate al Comisiei de Asigurare a calității și evaluare curriculară în medicină a.u. 2020-2021

Raport anual de activitate al Comisiei de Asigurare a calității și evaluare curriculară în medicină a.u. 2020-2021 (ppt)

Cadrul de referință al curricumului universitar

Учебная программа