Default Header Image

Medicină preventivă (studii integrate, 6 ani)

Programul de studii Medicină preventivă are misiunea de a pregăti specialiști capabili să mențină starea bună de sănătate a populației și să prevină maladiile în rândul populației prin aplicarea unui management eficient în promovarea sănătății. Programul Medicină preventivă are scopul de a forma profesioniști pentru monitorizarea sănătății publice, elaborarea și realizarea politicilor și programelor naționale de sănătate publică, prevenirea morbidității în rândul populației prin informarea societății și promovarea modului sănătos de viață.

Ca rezultat, licențiatul în Medicină preventivă va deține cunoştinţe profunde şi abilităţi de acumulare, procesare şi analiză a indicatorilor sănătăţii, precum și de elaborare, implementare şi monitorizare a măsurilor de ordin social, economic şi medical, care influenţează pozitiv, în mod direct sau indirect, sănătatea populaţiei.

Absolvenții specialității Medicină preventivă vor activa ca medici igienişti, epidemiologi sau microbiologi în cadrul centrelor de sănătate publică (naționale, municipale și raionale), precum şi ca manageri în domeniul sănătăţii. Ei vor fi capabili să privească lucrurile sistemic pentru a aprecia starea de sănătate a comunității în ansamblu.

Plan de învățământ MEDICINA PREVENTIVĂ

Catalogul disciplinelor