Default Header Image

Tehnologie Radiologică (studii de licență, 4 ani)

Programul de studiu TEHNOLOGIE RADIOLOGICĂ are misiunea de a forma specialiști de înaltă calificare competitivi pentru sistemul de sănătate național și internațional prin organizarea învățământului medical modern și susținerea cercetărilor științifice în conformitate cu noile exigențe și realizări în domeniul profesional.

Obiectivele programului de studiu vor fi atinse datorită dezvoltării abilităților și aptitudinilor formate pe parcursul studiilor, care vor asigura necesitățile și realizarea sarcinilor profesionale din domeniul Diagnosticului medical și tehnologiilor de tratament prin:

  • pregătirea și realizarea examinărilor radiologice și imagistice performante;
  • post-procesarea investigațiilor efectuate, folosind o gamă largă de echipamente și tehnici sofisticate cu raze X;
  • promovarea și utilizarea tehnologiilor moderne;
  • cercetarea științifică în specialitatea Tehnologie radiologică;
  • organizarea și furnizarea activităților pedagogice.

Licențiații în tehnologie radiologică sunt experți, care:

  • sunt responsabili de bunăstarea fizică și psihosocială a pacienților, înainte, în timpul și după examinări;
  • joacă un rol activ în justificarea și optimizarea investigațiilor radiodiagnostice și a procedurilor radio-terapeutice;
  • sunt persoane cheie în domeniul radioprotecției pacienților și terților, în conformitate cu principiul „cât se poate de rezonabil” (ALARA) și legislația în vigoare.

Titlul obținut după absolvirea specialității Tehnologie radiologică permite deținătorului diplomei de licență să participe la concursul în masterat și ulterior doctorat, precum și să se angajeze în câmpul muncii conform Cadrului Național al Calificărilor și Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova. Ocupații tipice pentru absolvenții programului 0914.2 Tehnologie radiologică sunt Tehnicieni radiologi atât cu activitate autonomă, cât și în echipă în Instituțiile Medico-Sanitare Publice și private de nivel primar, secundar și terțiar.

 

Planul de învățământ programul de studii Tehnologie radiologică.pdf

Catalogul disciplinelor