Default Header Image

MEDICINĂ (STUDII INTEGRATE, 6 ANI)

Programul de studii Medicină are misiunea de a organiza învățământul superior medical și de a susține cercetările științifice în conformitate cu exigențele contemporane și realizările în domeniul profesional, în scopul formării specialiștilor de înaltă calificare în domeniul Medicină. 

Programul de studiu se axează nu doar pe transmiterea de cunoștințe, dar şi pe formarea de competenţe. Instruirea studenţilor din anii I-III se realizează la catedrele Universităţii, care, fiind dotate cu utilaj modern, oferă posibilitatea de a aplica medicina experimentală şi tehnicile virtuale de studiu. Deosebit de captivante sunt orele de anatomie, care se desfășoară la Muzeul de anatomie a omului, unde sunt expuse peste 2500 de articole anatomice pe o suprafaţă totală de 400 m2. Instruirea se axează nu doar pe transmiterea de cunoștințe, dar şi pe formarea de competenţe de comunicare cu pacienții şi dezvoltarea abilităților, inclusiv la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală.

Pentru studenţii din anii III-VI, lecţiile practice se desfăşoară la bazele clinice universitare din capitală, amplasate în spitalele municipale și republicane, în instituţiile medico-sanitare și de cercetări ştiinţifice în domeniu. Mediciniștii utilizează echipament performant şi aplică tehnologii informaţionale moderne, fapt ce facilitează procesul de instruire și cercetare medicală.

Stagiile practice, organizate atât în spitalele din republică, cât şi în cele de peste hotarele ţării reprezintă o componentă indispensabilă a educaţiei medicale.

Sistemul de evaluare a cunoştinţelor la examenele de promovare constă din trei etape: partea practică, examenul prin test de control şi interviul oral.

După absolvirea Programului, tinerii trec la următoarea etapă a formării lor profesionale - studiile prin rezidențiat, realizate la una dintre specialitățile selectate pe bază de concurs: profil chirurgical, medicină internă, pediatrie ş.a. Ulterior, tinerii specialiști vor activa în calitate de medici clinicieni la diferite instituții medicale din ţară.

Cei mai mulți dintre absolvenţii Facultăţii de Medicină nr. 1 își desfășoară activitatea în structurile sistemului național de sănătate. Cetățenii internaționali profesează în România, Ucraina, Belarus, Rusia, Iordania, Palestina, Israel, Canada, SUA, Spania, Portugalia, Italia, Sudan, Turcia, India ş.a. Formarea profesională, realizată în conformitate cu standardele internaționale, a permis multor absolvenţi ai Facultăţii să devină miniştri, manageri ai instituțiilor medico-sanitare publice și private, medici-şefi ș.a.

Catalogul disciplinelor