Default Header Image

Asistență medicală generală (studii de licență, 4 ani)

Programul de studii ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, lansat în 2018, are misiunea de a forma asistente medicale cu studii superioare, fapt care va contribui la acoperirea universală cu servicii de sănătate, la sporirea calității serviciilor de promovare a sănătății, prevenirea bolilor, tratamentul și reabilitarea pacienților.

Primul an se bazează primordial pe studierea disciplinelor fundamentale, precum anatomia, biologia, biochimia, nursingul fundamental, iar în următorii ani vor fi introduse disciplinele clinice. Studenții vor obține experiența necesară prin utilizarea metodelor moderne de predare-învățare la orele de curs, seminare, lucrări de laborator, lucru individual și în echipe. Un punct forte al acestui program este faptul că studenții vor beneficia de stagii practice în instituțiile medico-sanitare, iar instruirea teoretică se va realiza în mod echilibrat și coordonat cu cea clinică.

Absolvenții vor obține titlul de licențiat în asistență medicală generală, având o pregătire teoretică în științe fundamentale și sociale, precum și instruire clinică în medicină generală și în alte specialități medicale: chirurgie generală și specialități chirurgicale, îngrijirea copiilor și pediatrie, igiena și îngrijirea mamei și a nou-născutului, sănătate mintală și psihiatrie, îngrijirea persoanelor în vârstă și geriatrie, îngrijire la domiciliu ș.a. Asistentul medical va cunoaște mai profund științele ce stau la baza îngrijirilor medicale, va avea suficiente date despre structura organismului, despre funcțiile fiziologice și comportamentul organismului uman în diverse stări fiziologice şi patologice, precum și despre relațiile existente între starea de sănătate, mediul fizic și cel social. Acesta va putea elabora un plan individual de îngrijiri în diverse situaţii patologice, va efectua procedee terapeutice și va aplica procedurile prescrise de medic, în limita competențelor, inclusiv va acorda asistenţă medicală de urgenţă.

Licențiatul în asistență medicală generală va fi pregătit și autorizat să se angajeze în domeniul general al practicii de îngrijire medicală, precum și în promovarea sănătății, prevenirea bolilor și îngrijirea bolnavilor și a persoanelor cu dizabilități de toate vârstele, să participe pe deplin în calitate de membru al echipei de profilaxie și de educație pentru sănătate, să supravegheze și să instruiască asistenții medicali și să efectueze cercetări științifice.

Avem speranța că și tu poți face parte din noua generaţie de medici, care va presta servicii medicale de calitate, care va asigura progresul sistemului național de sănătate şi va contribui la sporirea prestigiului Alma Mater în întreaga lume.

Planul de învățământ programul de studii AMG 2023-2024.pdf

Catalogul disciplinelor