Default Header Image

Ordine şi regulamente

 

 

 

Metodologia de organizare și realizare a Examenului de absolvire/ licență în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”, a.u. 2021-2022

Planul de activitate а Decanatului Facultății de Medicină nr.1 anul universitar 2021-2022

Codul educaţiei_RM_Monitorul Oficial 319-324634, 24.10.2014

strategia facultatii medicina

Regulament-cu-privire-la-prevenirea-plagiatului-academic-

Regulament-de-organizare-a-studiilor-în-învățământul-superior-în-baza-Sistemului-Național-de-Credite-de-Studiu-în-USMF3

Regulament-de-organizare-si-activitate-Centru-de-Consiliere-Psihologica-si-Ghidare-in-cariera_USMF

Regulament-Evaluare-si-Randament-Academic-2016-final-1

REGULAMENT-privind-prelucrarea-si-protectia-datelor-cu-caracter-personal

Regulament-privind-stagiile-de-practică-în-USMF

Regulamentul-cadru-DCS

Regulamentul-caminelor-2017

CODUL-MORAL

Ghidul Studentului_2015

Consiliul de Management al Calității

Proces-verbal-Comisia-de-recunoaștere-a-rezultatelor-in-mobilitate-academica

regulament student repetent

Regulament_eliberare_acte-studii-USMF_anexa-1_Cerere-eliberare-duplicat1

Regulament_eliberare_acte-studii-USMF_anexa-2_Cerere-eliberare-alt-nume

Regulament-cu-privire-la-condițiile-de-ocupare-a-locurilor-cu-finanțare-bugetară-în-USMF

Regulament-cu-privire-la-examenul-de-absolvire-USMF2

Regulament-cu-privire-la-normarea-activitatii-stiintifico-didactice-in-USMF1

Regulament-de-organizare-a-studiilor-în-învățământul-superior-în-baza-Sistemului-Național-de-Credite-de-Studiu-în-USMF3

Regulament-de-organizare-și-activitate-a-Comisiilor-metodice-de-profil

Regulament-de-organizare-si-activitate-a-Consiliului-de-Management-al-Calitatii1

Regulament-de-organizare-si-activitate-Centru-de-Consiliere-Psihologica-si-Ghidare-in-cariera_USMF

Regulament-Evaluare-si-Randament-Academic-2016

Regulament-model-organizarea-si-functionarea-Departament-Catedra (2)

Regulament-privind-organizarea-mobilității-academice-in-USMF1

Regulament-privind-stagiile-de-practică-în-USMF

Regulament-tip-organizarea-si-functionarea-Departament-Catedra3

Regulamentul-cu-privire-la-eliberarea-actelor-de-studii-la-USMF

regulamentul-intern-USMF

Regulamentul-cu-privire-la-organizarea-si-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-posturilor-de-conducere

Regulament-ocuparea-posturilor-didactice