team consilium

Consiliul Facultăţii

Membrii Consiliul Facultății de Medicină nr. 1:

 1. Plăcintă Gheorghe, președinte, decanul facultății, șef Catedră de Boli infecțioase, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
 2. Bologa Ludmila, vicepreședinte, prodecan Medicina nr. 1, dr. șt. med., conferențiar universitar, Departamentul de Pediatrie
 3. Iliadi-Tulbure Corina, secretar, prodecan Medicina nr. 1, dr. șt. med., conferențiar universitar, Departamentul de Obstetrică și ginecologie
 4. Cernețchi Olga, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, șef Departament de Obstetrică și ginecologie, dr. hab. șt med., profesor universitar
 5. Stratulat Silvia, șef Departamentul Didactic și Management Academic, șef Catedra de Biochimie și biochimie clinică dr. șt. med., conferențiar universitar 
 6. Cazacu-Stratu Angela,  prodecan Sănătate publică, Medicina preventivă, AMG, Optometria, Tehnologie radiologică, dr. șt. med., conferențiar universitar, Departamentul de Medicină Preventivă, disciplina de igienă  
 7. Pogonea Ina,   prodecan Medicina nr. 1,  dr. șt. med., conferențiar universitar,  Catedra de Farmacologie și farmacologie clinică
 8. Șoric Gabriela, prodecan Medicina nr. 1, dr. șt. med., conferențiar universitar,  Departamentul de Medicină Internă, Disciplina de geriatrie și medicina muncii
 9. Șchiopu Victor, prodecan Medicina nr. 1, dr. șt. med., asistent universitar,  Catedra de Oncologie
 10. Chiosa Vitalie, coordonator stagiul practic, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de Neurologie nr. 2
 11. Bacinschi Nicolae, șef Catedră de Farmacologie și farmacologie clinică, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 12. Badan Vlad, Șef Departament Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor, asistent universitar, Catedra de Medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”
 13. Berliba Sergiu, Președintele Comitetului Sindical, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de Chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”
 14. Bernic Jana, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef Catedra de Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie  pediatrică
 15. Bîrcă Ludmila, Director, IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli contagioase la Copii
 16. Bodrug Nicolae, Departamentul de Medicină internă, șef Disciplina de Geriatrie și medicina muncii, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 17. Buruiană Sanda, Departamentul de Medicină internă, Șef Disciplina de Hematologie, dr. șt. med., conferențiar universitar
 18. Corlăteanu Alexandru, Departamentul Medicină internă, șef Disciplina de Pneumologie și alergologie, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
 19. Caproș Nicolae, șef Catedră de Ortopedie și traumatologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 20. Catereniuc Ilia, șef Catedra de Anatomia omului și anatomie clinică, dr. hab. șt. med., profesor universitar 
 21. Cebanu Serghei, șef Departament Medicină Preventivă, dr. șt. med., conferențiar universitar
 22. Chihai Jana, șef Catedră de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, dr. șt. med., conferențiar universitar
 23. Cobeț Valeriu, șef Catedră de Fiziopatologie și fiziopatologie clinică, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 24. Dumbrăveanu Lilia, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de Oftalmologie și optometrie
 25. Friptu Valentin, Departamentul Obstetrică și ginecologie, șef Disciplină de Obstetrică, ginecologie și reproducere umană, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 26. Grib Livi, Decan Facultatea de Rezidențiat, dr. hab. șt. med., profesor universitar Departamentul de Medicină internă, Șef subdiviziune Disciplina de cardiologie
 27. Groppa Liliana, Departamentul de Medicină internă, șef Disciplina de Reumatologie și nefrologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 28. Istrati Valeriu, Departamentul de Medicină internă, șef Disciplina de Medicină internă-semiologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 29. Malîga Oxana, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de radiologie și imagistică
 30. Matcovschi Sergiu, președintele Comisiei de concurs a Facultății Medicină nr. 1, șef Departamentul de Medicină internă, șef  Disciplina de Sinteze clinice, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 31. Pădure Andrei, șef Catedră de Medicină legală, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 32. Raevschi Elena, șef Catedra de Medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
 33. Rojnoveanu Gheorghe, șef Catedră de Chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 34. Sofroni Dumitru, șef Catedră de Oncologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 35. Suman Sergiu, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Medicină, Catedra de anatomie și anatomie clinică, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 36. Șalaru Virginia, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de Medicină de familie, Departamentul Didactic și Management Academic
 37. Șandru Sergiu, șef Catedră de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 38. Șaptefrați Lilian, șef Catedra de Histologie, citologie și embriologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 39. Tcaciuc Eugen, Departamentul de Medicină internă, Șef Disciplina de Gastroenterologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 40. Tomacinschi Angela, Director IMSP CUAMP
 41. Vișnevschi Anatolie, șef Catedră de Medicina de laborator,           dr. hab. șt. med., profesor universitar
 42. Buruiană Gheorghe, președintele Asociației Studenților și Rezidenților
 43. Rotaru Ciprian, Student Medicină gr. 2124, anul II
 44. Bulat Dragoș, Student Medicină gr. M2028, anul III
 45. Maloghin Doina, Student Medicină gr. M1921, anul IV
 46. Cojocari Aurelia, Student Medicină gr. M1917, anul IV
 47. Șumanschi Diana, Student Medicină gr. M1816,  anul V
 48. Valic Eugen, Student Medicină gr. M1803, anul V
 49. Roșca Cezar, Student Medicină gr. M1720, anul VI
 50. Popov Maxim, Student Medicină gr. M1729 anul VI
 51. Kazaciok Sabina, Student Medicina preventivă gr. 1901, anul IV
 52. Popa Cristina, Student Asistența medicală generală gr.1901, anul IV
 53. Gorea Marius, Student Medicină, gr. 2005, anul III
 54. Popușoi Cristina, Student Oprometrie, gr. 2001, anul III
 55. Țibuh Mariana, Student Tehnologie radiologică gr. 2001, anul III
 56. Ivanov Mihaela, Doctorand anul II, Disciplina de Cardiologie
 57. Coșulean Radislav, Masterand anul I, Sănătate mentală publică, gr. 2201.