team consilium

Consiliul Facultăţii

Ordin numirea comisiilor de concurs ale facultăţilor pentru anul 2018

Regulament cu privire la activitatea Facultăţii de Medicină nr. 1   

 

Nr.

Nume, Prenume

Catedra

1

Plăcintă Gheorghe

Decanul Facultăţii, conf. univ., dr. șt. med.

2

Şalaru Virginia

Secretar, asistent universitar, dr. șt. med.

3

Berliba Sergiu

Preşedintele Comitetului Sindical al angajaților, conf. univ., dr. șt. med.

4

Bodrug Nicolae

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de boli ocupaţionale, prof. univ., dr. hab. șt. med.

5

Boian Gavril

Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică, prof. univ., dr. hab. șt. med.

6

Botnaru Victor

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de pneumologie şi alergologie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

7

Caproș Nicolae

Șef, Catedra de traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

8

Catereniuc Ilia

Șef, Catedra de anatomie a omului, prof. univ., dr. hab. șt. med.

9

Cârstea Nicon

Șef studii, Catedra de medicină militară şi a calamităţilor, asistent universitar

10

Cebanu Serghei

Șef, Catedra de igienă, conf univ., dr. șt. med.

11

Larisa Spinei

Șef, Catedră de psihologie și management, prof. univ., dr. hab. șt. med.

12

Friptu Valentin

Șef, Catedra de obstetrică, ginecologie și reproducere umană, prof. univ., dr. hab. șt. med.

13

Ghicavâi Victor

Șef, Catedra de farmacologie şi farmacologie clinică, academician al AȘM, prof. univ., dr. hab. șt. med.

14

Grib Liviu

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de cardiologie, prof. univ, dr. hab. șt. med.

15

Groppa Liliana

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de reumatologie şi nefrologie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

16

Istrati Valeriu

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de medicină internă şi semiologie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

17

Lutan Vasile

Șef, Catedra de fiziopatologie şi fiziopatologie clinică, prof. univ., dr. hab. șt. med.

18

Matcovschi Sergiu

Șef, Departamentul medicină internă,  Șef disciplina de sinteze clinice, prof. univ., dr. hab. șt. med.

19

Nacu Anatol

Șef, Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală, prof. univ., dr. hab. șt. med.

20

Pădure Andrei

Șef, Catedra de medicină legală, prof. univ., dr. hab. șt. med.

21

Prisacari Viorel

Șef, Catedra de epidemiologie, Membru corespondent al AȘM, prof. univ, dr. hab. șt. med.

22

Robu Maria

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de hematologie, conf. univ, dr. șt.   med.

23

Rojnoveanu Gheorghe

Șef, Catedra de chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”, prof. univ., dr. hab. șt. med.

24

Sofroni Dumitru

Catedra de oncologie, hematologie şi radioterapie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

25

Şandru Sergiu

Șef, Catedra de anesteziologie şi reanimatologie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

26

Şaptefraţi Lilian

Șef, Catedra de histologie, citologie şi embriologie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

27

Tafuni Ovidiu

Șef studii, Catedra de igienă generală, conf. univ., dr. șt. med.

28

Tagadiuc Olga

Șef, Catedra de biochimie şi biochimie clinică, prof. univ., dr. hab. șt. med.

29

Tcaciuc Eugen

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de gastroenterologie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

30

Vişnevschi Anatolie

Șef, Catedra de medicină de laborator, prof. univ., dr. hab. șt. med.

31

Suman Serghei

Vicedecan anul II-III, conf. univ., dr. hab. șt. med.

32

Ina Pogonea

Vicedecan anul I,  conf. univ., dr. șt. med.

33

Harea Dumitru

Vicedecan anul VI, asist. univ., dr. șt. med.

34

Bologa Ludmila

Vicedecan anul IV, conf. univ., dr. șt. med.

35

Cazacu-Stratu Angela

Vicedecan anul I-VI, conf. univ., dr. șt. med.

36

 

37

Buruiană Gheorghe

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

38

Galbur Dumitru

Student anul II

39

Siric Vlada

Student anul III

40

Secu Gheorghe

Student anul IV

41

Bernic  Valentin

Student anul V

42

Roșca Doina

Student anul VI

43

Lungu Nicolae

Studentă, anul VI, Sănătate publică

44

Bontea Georgeta

Student, Optometrie