team consilium

Consiliul Facultăţii

 1. Plăcintă Gheorghe, președinte, decan, șef Catedră de boli infecțioase, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
 2. Bologa Ludmila, vicepreședinte, prodecan, dr. șt. med., conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie
 3. Șalaru Virginia, secretar, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de medicina de familie
 4. Cernețchi Olga, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, Șef Departament de obstetrică și ginecologie, dr. hab. șt med., profesor universitar,
 5. Stratulat Silvia, Șef Departamentul Didactic și Management Academic, dr. șt. med., conferențiar universitar,  Catedra de biochimie și biochimie clinică
 6. Cazacu-Stratu Angela,  prodecan Medicina preventiva, AMG, Optometria, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de igienă 
 7. Harea Dumitru, prodecan, dr. șt. med., asistent universitar, Catedra de endocrinologie
 8. Pogonea Ina, prodecan,  dr. șt. med., conferențiar universitar,  Catedra de farmacologie și farmacologie clinică
 9. Vozian Marin, prodecan, dr. șt. med., conferențiar universitar,  Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”
 10. Badan Vlad, Șef Departament Educație Medicală Continuă, asistent universitar, Catedra de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”
 11. Berliba Sergiu , Președintele Comitetului Sindical, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”
 12. Bacinschi Nicolae, șef Catedră de farmacologie și farmacologie clinică, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 13. Bodrug Nicoale, Departamentul Medicină internă, șef Disciplina de geriatrie și medicina muncii, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 14. Botnaru Victor, Departamentul Medicină internă, șef Disciplina de pneumologie și alergologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 15. Caproș Nicolae, șef Catedră de traumatologie, Ortopedie și Chirurgie de campanie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 16. Catereniuc Ilia, șef Catedra de anatomia omului, dr. hab. șt. med., profesor universitar 
 17. Cebanu Serghei, șef Catedră de igienă, dr. șt. med., conferențiar universitar
 18. Cobeț Valeriu, șef Catedră de fiziopatologie și fiziopatologie clinică, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
 19. Friptu Valentin, Departamentul Obstetrică și ginecologie, șef Disciplină Obstetrică, ginecologie și reproducere umană, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 20. Grib Livi, Decan Facultatea de Rezidențiat, dr. hab. șt. med., profesor universitar Departamentul Medicină internă, Șef subdiviziune Disciplina de cardiologie
 21. Groppa Liliana, Departamentul Medicină internă, Șef Disciplina de reumatologie și nefrologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 22. Istrati Valeriu, Departamentul Medicină internă, șef Disciplina de medicină internă-semiologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 23. Matcovschi Sergiu, președintele Comisiei de concurs a facultății Medicină nr. 1, șef Departament Medicină internă, șef Disciplina de sinteze clinice, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 24. Nacu Anatol, șef Catedră de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 25. Paraschiv Angela, șef Catedră de epidemiologie, dr. șt. med., conferențiar universitar
 26. Pădure Andrei, șef Catedră de medicină legală, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 27. Robu Maria, Departamentul Medicină internă, șef Disciplina de hematologie, dr. șt. med., conferențiar universitar
 28. Rojnoveanu Gheorghe, șef Catedră de chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 29. Sofroni Dumitru, Șef Catedră de oncologie și radiologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 30. Spinei Larisa, șef Catedră de management și psihologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 31. Șandru Sergiu, șef Catedră de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 32. Șaptefrați Lilian, șef Catedra de histologie, citologie și embriologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 33. Tagadiuc Olga, șef Catedră de biochimie și biochimie clinică, Director Școala doctorală în domeniul Științe Medicale, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 34. Tcaciuc Eugen, Departamentul Medicină internă, Șef Disciplina de gastroenterologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar
 35. Vișnevschi Anatolie, șef Catedră de medicina de laborator,           dr. hab. șt. med., profesor universitar
 36. Bernic Jana, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie  pediatrică
 37. Suman Sergiu, președintele Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară Medicină, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de anatomie topografică și chirurgie operatorie
 38. Dumbrăveanu Lilia, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de oftalmologie și optometrie
 39. Tafuni Ovidiu, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de igienă generală
 40. Cârstea Nicon, asistent universitar, Catedra de Medicină Militară şi a calamităţilor
 41. Chiosa Vitalie, coordonator stagiul practic, asistent universitar, Catedra de neurologie nr. 2
 42. Tomacinschi Angela, Director IMSP CUAMP
 43. Bîrcă Liudmila, Director, IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase la Copii, dr. șt. med., conferențiar universitar
 44. Buruiană Gheorghe, președintele Asociației Studenților și Rezidenților
 45. Abo Abed Zead Najib, student anul V Medicină, grupa M1529
 46. Anton Luminița, studentă anul II AMG, grupa AMG1801
 47. Badrajan Alina, studentă anul IV Medicină  preventivă, grupa SP1501
 48. Balău Anastasia, studentă anul III Optometrie, grupa O1701
 49. Ceban Dinu, student anul IV Medicină, grupa M1620
 50. Ciobanu Adriana, studenta anul III Medicină  preventivă, grupa SP 1701
 51. Comendant Ion, student anul V Medicină, grupa 1501
 52. Popov Maxim, student anul III Medicină, grupa 1727
 53. Modval Nicoleta, student anul II Optometrie, grupa O1801
 54. Roșca Cezar, student Medicină, anul III, grupa M1720
 55. Secu Gheorghe, student Medicină anul VI, grupa M1467
 56. Șumanschi Diana, student  Medicină anul II, grupa 1816
 57. Malcova Tatiana, student-doctorand, medic-rezident anul III

Ordin numirea comisiilor de concurs ale facultăţilor pentru anul 2018

Regulament cu privire la activitatea Facultăţii de Medicină nr. 1   

Lista membrilor Consiliului Facultăţii de Medicină nr.1