Default Header Image

Fiziokinetoterapie și reabilitare (studii de licență, 4 ani)

Programul de studii superioare de licență 0915.1 Fiziokinetoterapie și reabilitare vizează formarea tinerilor specialiști, deținători ai titlului licențiat în Terapie și reabilitare, care denotă aptitudini, abilități, cunoștințe și competențe transversale și profesionale care corespund cerințelor și așteptărilor angajatorilor confirmate prin diplomă de licență cu 240 credite ECTS și asigură oportunitatea de a continua studiile prin masterat.

Absolventul programului de studii Fiziokinetoterapie și reabilitare va obține următoarele finalități:

 • să cunoască particularități de structură, dezvoltare și funcționare a organismului uman în diverse stări fiziologice și patologice;
 • să cunoască adecvat procesele și mecanismele ce stau la baza activității de fiziokinetoterapie și reabilitare;
 • să cunoască relațiile dintre starea de sănătatea dintre mediul fizic și social al omului și al comportamentului acestuia;
 • să posede și să aplice metodele de evaluare funcțională  cu stabilirea obiectivelor de tratament și prevenție;
 • să poată proiecta, organiza și realiza programe de intervenție profilactică și terapeutică în reabilitarea persoanelor de diferită vârstă;
 • să evalueze, să aplice și să monitorizeze procedurile și tehnicile de terapie fizică, asistență kinetică, profilactică și de recuperare motorie pentru pacienți cu diverse patologii;
 • să cunoască și să aplice procedurile și tehnicile de electroterapie, hidroterapie, termoterapie și masaj pentru pacienții cu  diverse patologii;
 • să utilizeze tehnici și mijloace moderne din domeniul medicinii fizice și de reabilitare pentru recuperarea și refacerea funcțiilor diminuate, creșterii nivelului funcțional sau pentru realizarea unor mecanisme compensatorii;
 • să monitorizeze starea generală a pacienților din punct de vedere anatomo-funcțional și să furnizeze medicului specialist informații relevante pentru elaborarea planurilor terapeutice individuale bazate pe programe de exerciții fizice în conformitate cu diagnosticul clinic;
 • să poată integra cunoștințele și abilitățile profesionale în cadrul activității echipei multidisciplinare de reabilitare;
 • să recunoască și să gestioneze stările de urgență în activitatea sa;
 • să planifice, coordoneze și efectueze activități de promovare a sănătății;
 • să execute responsabil activitățile profesionale în conformitate cu normele de etică profesională și a prevederilor legislației în vigoare;
 • să comunice empatic, asertiv, non-discrimitoriu, non-stigmatigmatizant și eficient cu toți beneficiarii și prestatorii de servicii, membri ai echipei profesionale;
 • să respecte drepturile pacientului, secretul profesional și confidențialitatea informației medicale în vederea asigurării securității și integrității pacientului;
 • să organizeze și să efectueze pregătirea locului de muncă;
 • să respecte condițiile și să asigure regimul igienic, antiepidemic și de securitate a muncii;
 • să participe la programele de educație continuă pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților în domeniul Fiziokinetoterapiei și reabilitării pe tot parcursul vieții.

Posibilități de angajare a absolvenților

În conformitate cu CLASIFICATORUL OCUPAȚIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, absolvenții programului de studii/de licență Fiziokinetoterapie și reabilitare pot să activeze în instituțiile medico-sanitare publice, instituții private care prestează servicii de fiziokinetoterapie și reabilitare (kinetoterapie prin diverse tehnici, metode specifice de masaj, imobilizări/posturări, tehnici kinetice active și pasive (cu excepția manipulărilor vertebrale și a mobilizărilor forțate),  tehnici efectuate manual sau cu ajutorul instrumentelor/aparatelor/instalațiilor,  metode cu aplicarea factorilor fizici naturali și artificiali, precum electroterapie, terapie cu ultrasunete, hidroterapie, termoterapie, fototerapie, balneo-climatoterapie și altele).  Licențiatul în terapie și reabilitare  după absolvirea studiilor poate activa în instituții complexe destinate pentru sport și sănătate, instituții preșcolare, școlare, aziluri pentru bătrâni, centre de recuperare care prestează servicii de terapie și reabilitare.

CD Med. prev.

CD Asistenta med.

CD Medicină eng.

CD Medicină rom