Cooperare internațională

Colaborare internațională

Unul dintre domeniile prioritare pentru dezvoltarea strategică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este colaborarea internaţională, inclusiv internaţionalizarea procesului didactic şi a celui de studii. Acest fapt contribuie la integrarea Universităţii în sistemele educaţionale europene şi mondiale, la dezvoltarea programelor de mobilitate a studenţilor, a medicilor-rezidenţi şi a cadrelor didactice, la implementarea noilor metode de instruire, de studiu, de diagnostic şi tratament. Însă, pentru toate aceste idei, este necesar de a obţine anumite granturi pentru finanţarea diverselor proiecte ştiinţifice, de instruire şi de dezvoltare instituţională.

În anul 2005, Facultatea de Medicină nr. 1 a USMF „Nicolae Testemițanu” a fost evaluată de comisia externă a Consiliului Conferinţei Internaţionale a Decanilor Facultăţilor de Medicină de Expresie Franceză, care s-a aflat într-o vizită în instituţia noastră, cu scopul de a valida rezultatele autoanalizei instituţionale. Experţii străini au promovat şi au motivat membrii Facultăţii să se autodezvolte continuu.

Din iunie 2019, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME) - unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare a instituției pentru anii 2011-2020.

În condițiile socio-economice existente, dezvoltarea unei colaborări internaționale în diverse domenii a devenit imperativă, în ideea de a reduce decalajul dintre USMF „Nicolae  Testemiţanu” și alte instițutii medicale din țările Europei occidentale și din SUA. Acest fapt va contribui, într-un final, la perfecționarea învățământului medical și la alinierea acestuia la standardele internaționale.

Universitatea are relaţii de cooperare cu un șir de parteneri interni și externi, fapt care contribuie la dezvoltarea procesului de învățământ prin prisma perfecționării calității didactice, a programelor de instruire a studenților și, chiar, la perfecţionarea bazei materiale a laboratoarelor. În vederea formării cadrelor medicale și farmaceutice, dezvoltării știinţei și a practicii medicinale, Universitatea colaborează cu peste 70 de instituții de învațământ medical din străinătate, inclusiv facultăţi, clinici și biblioteci din peste 20 de țări: România, Ucraina, Franța, Belgia, Grecia, Olanda, Bulgaria, Federația Rusă, Polonia, Turcia, Belarus, Italia, Germania, SUA, Iordania, Elveția, Maroc, Letonia, Georgia, Japonia, Lituania etc.

În fiecare an, cca 300 de persoane din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” sunt delegate pentru a participa la diferite forumuri științifice, pentru realizarea stagiilor şi a studiilor științifice, pentru familiarizarea cu noile tehnologii, precum și cu modalitățile de implementare a acestora. Studenții, medicii-rezidenți, studenții-doctoranzi și cadrele didactice beneficiază de mobilități academice, obținând schimb de experiență în cadrul proiectelor realizate în comun. Pe parcursul ultimilor 5 ani, astfel de programe s-au realizat împreună cu universităţile de profil din România, Ucraina, Polonia, Franța, Belgia, Norvegia ș.a.