team consilium

Faculty Council

     Nr.      

                       N.P.                    

CATEDRA

1

Plăcintă Gheorghe

Decanul Facultăţii, conf univ, dr.șt.med

2

Şalaru Virginia

Secretar, asist univ, dr.șt.med

3

Berliba Sergiu

Preşedintele Comitetului Sindical, conf univ, dr.șt.med

4

Bodrug Nicolae

Departamentul medicină internă, Sef disciplina de boli ocupaţionale, prof. univ, dr.hab.șt med

5

Boian Gavril

Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie  pediatrică, prof. univ, dr.hab.șt med

6

Botnaru Victor

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de pneumologie şi alergologie prof. univ, dr.hab.șt med

7

Caproș Nicolae

Șef catedrăTraumatologie, Ortopedie şi Chirurgie de campanie, prof. univ, dr.hab.șt med

8

Catereniuc Ilia

Șef catedra Anatomia Omului , prof. univ, dr.hab.șt med

9

Cârstea Nicon

Medicină Militară şi  a calamităţilor, asist univ

10

Cebanu Serghei

Șef catedră Igienă, conf univ, dr.șt.med

11

Larisa Spinei

Șef catedră de psihologie și management, prof. univ, dr.hab.șt med

12

Friptu Valentin

Șef catedră Obstetrică şi Ginecologie nr.1, prof. univ, dr.hab.șt med

13

Ghicavâi Victor

Șef catedră Farmacologie şi Farmacologie clinică, Acad, prof. univ, dr.hab.șt med

14

Grib Liviu

Departamentul medicină internă, Șef disciplina cardiologie, prof. univ, dr.hab.șt med

15

Groppa Liliana

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de reumatologie şi nefrologie, prof. univ, dr.hab.șt med

16

Istrati Valeriu

Departamentul medicină internă , Șef disciplina de medicină internă şi Semiologie, prof. univ, dr.hab.șt med

17

Lutan Vasile

Șef   catedră Fiziopatologie şi Fiziopatologie clinică, prof. univ, dr.hab.șt med

18

Matcovschi Sergiu

Șef Departamentul medicină internă,  Șef disciplina de sinteze clinice, prof. univ, dr.hab.șt med

19

Nacu Anatol

Șef catedră Psihiatrie, narcologie şi Psihologie medicală, prof. univ, dr.hab.șt med

20

Pădure Andrei

Șef catedră Medicină legală, prof. univ, dr.hab.șt med

21

Prisacaru Viorel

Șef catedră Epidemiologie, Membru coresp AȘM prof. univ, dr.hab.șt med

22

Robu Maria

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de hematologie, conf. univ, dr.șt.med

23

Rojnoveanu Gheorghe

Șef catedră Chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi” prof. univ, dr.hab.șt med

24

Sofroni Dumitru

Oncologieşi radioterapie , prof. univ, dr.hab.șt med

25

Şandru Sergiu

Șef catedră Anesteziologie şi Reanimatologie, prof. univ, dr.hab.șt med

26

Şaptefraţi Lilian

Șef catedra Histologie, Citologie şi Embriologie, prof. univ, dr.hab.șt med

27

Tafuni Ovidiu

Șef studii Igiene generală, conf. univ., dr.șt. med

28

Tagadiuc Olga

Șef catedră Biochimie şi Biochimie clinică, prof. univ, dr.hab.șt med

29

Tcaciuc Eugen

Departamentul medicină internă, Șef disciplina de gastroenterologie, prof. univ, dr.hab.șt med

30

Vişnevschi Anatolie

Șef catedră Medicina de laborator, prof. univ, dr.hab.șt med

31

Suman Serghei

Vicedecan anul II-III, conf. univ, dr.hab.șt med

32

Ina Pogonea

Vicedecan anul I,  conf. univ, dr.șt.med

33

Harea Dumitru

Vicedecan anul VI, asist. univ, dr.șt.med

34

Bologa Ludmila

Vicedecan anul IV, conf. univ, dr.șt.med

35

Cazacu-Stratu Angela

Vicedecan anul I-VI, Medicină preventivă și Optometrie, conf. univ, dr.șt.med

36

Cotelea Andrian

Vicedecan, stagiul practic, conf. univ, dr.șt.med

37

Buruiană Gheorghe

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor

38

Galbur Dumitru

Student anul II

39

Siric Vlada

Student anul III

40

Secu Gheorghe

Student anul IV

41

Bernic  Valentin

Student anul V

42

Roșca Doina

Student anul VI

43

Lungu Nicolae

Studenta anul VI, Sănătate publică

44

Bontea Georgeta

Student Optometrie

Ordin numirea Comisiilor de concurs a facultatilor pentru anul 2018

Regulament cu privire la activitatea facultatii de Medicina nr.1