Timetable/Academic calendar

Orar

Asistență medicală generală

Z

I

L

E

 

ORELE

1

         2

L

U

N

I

8.00-9.40

 

 

9.50-11.30

9.30                E D U C A Ț I A   F I Z I C Ă

9.30                   E D U C A Ț I A   F I Z I C Ă

 

 

12.30-14.10

B   I   O   F   I   Z   I   C   Ă

B   I   O   F   I   Z   I   C   Ă

14.20-16.00

 

 

 

MA

R

Ţ

I

8.00-9.40

 

 

9.50-11.30

L. S T R Ă I N Ă

L. S T R Ă I N Ă

 

 

12.30-14.10

A   N   A   T   O   M   I   E

 

 

A   N   A   T   O   M   I   E

 

14.20-16.00

 

 

 

 

 

M

I

E

R

C

U

R

I

8.00-9.40

B   I   O   L   O   G   I   E

B   I   O   L   O   G   I   E

 

9.50-11.30

12.30-14.10

 

 

CULTURA  COMUNICĂRII

 

 

 

 

CULTURA  COMUNICĂRII

14.20-16.00

 

 

 

 

J

O

I

 

 

8.00-9.40

 

 

 

 

 

 

9.50-11.30

 

 

 

 

12.30-14.10        

10.00                 B   I   O   C   H   I   M   I   E

10.00                 B   I   O   C   H   I   M   I   E

 

 

14.20-16.00

 

 

 

 

 

 

 

V

I

N

E

R

I

 

 

8.00-9.40

ÎNTRODUCERE ÎN NURSING

ÎNTRODUCERE ÎN NURSING

9.50-11.30

 

 

Imaginea a fost ștearsă.12.30-14.10

 

 

 

14.20-16.00

 

 

Grupuri 1-12, Seria A

Z

I

L

E

 

ORELE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

L

U

N

I

8.00-9.40

10.30           A     N     A     T     O     M     I     E

L. STRĂINĂ

     FILOSOFIE

 

8.00

B I O L O G I E

 

9.50-11.30

FILOSOFIE

  L. S T R Ă I N Ă

10.30     L. STRĂINĂ

12.30-14.10

13.00                                       H         I         S        T         O         L         O         G         I         E                                  ”P.Galeţchi” (1)

14.20-16.00

14.40                                                            B        I        O        L        O        G        I        E                                               ”P.Galeţchi” (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARŢ

I

8.00-9.40

8.00-10.15

H    I    S    T    O    L    O    G    I    E

8.30

8.30

L. S T R Ă I N Ă

9.50-11.30

L. L A T I N Ă

L. S T R Ă I N Ă

 

10.30

Imaginea a fost ștearsă.ANATOMIE

12.30-14.10

10.30          L. S T R Ă I N Ă

L. L A T I N Ă

 

10.45-13.00           H   I   S   T   O   L   O   G   I   E

14.20-16.00

12.30             F   I   L   O   S   O   F   I   E

 

14.20              E D U C A Ț I A    F I Z I C Ă

14.20

FILOSOFIE

 

 

 

 

M I

ERCUR

I

 

 

8.00-9.40

 

8.00-10.15

ANATOMIE

8.00

Imaginea a fost ștearsă.B    I    O    F    I    Z    I    C    Ă

8.00-10.15

HISTOLOGIE

 

 

9.50-11.30

 

 

12.30-14.10

L. L A T I N Ă

L. S T R Ă I N Ă

12.15-14.30               A   N   A   T   O   M   I   E

10.30

L. LATINĂ

14.20-16.00

14.40

A    N    A    T    O    M    I    E

14.40

FILOSO

FIE

 

14.40

FILOSO

FIE

 

 

13.00

EDUCAȚIA FIZICĂ

 

 

 

 

JOI

 

8.00-9.40

9.50-11.30                                         B  I  O  F  I  Z  I  C  Ă   /   C  U  R  S    O  P  Ț  I  O  N  A  L                                               ”4”

9.50-11.30

11.45

B     I     O     F     I     Z     I     C     Ă

 

 

12.30              B     I     O     L     O     G     I     E

12.30       ANATOMIE

Imaginea a fost ștearsă.12.30-14.10        

14.20-16.00

14.20               E D U C A Ț I A    F I Z I C Ă

 

 

 

 

L. LATINĂ

 

V

I

NER

I

 

 

 

8.00-9.40

8.00-10.15

B     I     O     L     O     G     I     E

 

 

L. STRĂINĂ

 

Imaginea a fost ștearsă.

8.00

BIOFIZICĂ

 

 

9.50-11.30

 

10.30

L. S  T  R  Ă  I  N  Ă

L. STRĂINĂ

10.30                A    N    A    T    O    M    I    E

12.30-14.10

13.00                                              A   N   A   T   O   M   I   E   /   F   I   L   O   S   O   F   I   E                                         ”P.Galeţchi” (1)

 

14.20-16.00

16.00                                      C       U       R       S     O       P       Ț       I       O       N       A      L                                    ”P.Galeţchi” (1)

 

 

Grupuri 13-24, Seria B

Z

I

L

E

 

ORELE

13

 

 

 

L

U

N

I

 

 

8.00-9.40

8.00

B  I  O  L  O  G  I  E

 

 

 

9.50-11.30

 

12.30-14.10

10.30

L. L A T I N Ă

 

14.20-16.00

14.20                                 B   I   O   F   I   Z   I   C   Ă   /   C   U   R   S    O   P   Ț   I   O   N   A   L                                       ”4”    

Imaginea a fost ștearsă.

 

16.00                                                    C     U     R     S     O     P     Ț     I     O     N     A     L                                                       ”4”    

 

MARŢ

I

8.00-9.40

8.00-10.15

A N A T O M I E

 

9.50-11.30

 

12.30-14.10

10.30        L. S T R Ă I N Ă

 

 

14.20-16.00

Imaginea a fost ștearsă.13.00

EDUCAȚIA   FIZICĂ

 

 

 

 

 

 

 

M I

E R C U R

I

8.00-9.40

8.00-10.15

HISTOLOGIE

 

9.50-11.30

 

12.30-14.10

10.30

FILOSOFIE

 

14.20-16.00

12.30    L. STRĂINĂ

 

 

 

 

JOI

 

8.00-9.40

Imaginea a fost ștearsă.10.30

ANATOMIE

 

9.50-11.30

 

12.30-14.10        

13.00                                         A   N   A   T   O   M   I   E   /   F   I   L   O   S   O   F   I   E                                            ”P.Galeţchi” (1)

 

 

 

14.20-16.00

 

 

 

 

V

I

NER

I

 

 

8.00-9.40

                                  H         I         S        T         O         L         O         G         I         E                                      ”P.Galeţchi” (1)

 

 

9.50-11.30

                                        B        I        O        L        O        G        I        E                                                     ”P.Galeţchi” (1)

12.30-14.10

BIOFIZICĂ

 

Imaginea a fost ștearsă.14.20-16.00

 

 

 

Grupuri 28-32, Seria C

Z

I

L

E

 

ORELE

28

29

30

31

32

 

L

U

N

I

8.00-9.40

                                        B   I   O   F   I   Z   I   C   Ă   /   C  U  R  S    O  P  Ț  I  O  N  A  L                                    ”A”

9.50-11.30

                              A     N     A     T     O     M     I     E   /   F     I     L     O     S     O     F     I     E                            ”A”

12.30-14.10

13.00

ANATOMIE

13.00

ANATOMIE

13.00

ANATOMIE

13.00

ANATOMIE

13.00

ANATOMIE

 

14.20-16.00

 

 

 

 

MARŢ

I

8.00-9.40

L. ROMÂNĂ

L. ROMÂNĂ

L. STRĂINĂ

L. STRĂINĂ

8.00

Imaginea a fost ștearsă.BIOLOGIE

9.50-11.30

L. STRĂINĂ

L. STRĂINĂ

L. LATINĂ

L. LATINĂ

12.30-14.10

13.15

               H   I   S   T   O   L   O   G   I   E

 

BIOLOGIE

BIOLOGIE

10.30     L. STRĂINĂ

 

Imaginea a fost ștearsă.14.20-16.00

 

 

13.00

BIOFIZICĂ

 

 

 

 

Imaginea a fost ștearsă.

M

I

E

R

C

U

R

I

8.00-9.40

L. LATINĂ

L. LATINĂ

                  E D U C A Ț I A    F I Z I C Ă

L. STRĂINĂ

 

 

9.50-11.30

L. STRĂINĂ

L. STRĂINĂ

9.50               A   N   A   T   O   M   I   E

L. LATINĂ

12.30-14.10

                             H         I         S        T         O         L         O         G         I         E                                        ”A”

14.20-16.00

                                             B        I        O        L        O        G        I        E                                                     ”A”

 

Imaginea a fost ștearsă.

 

JOI

 

8.00-9.40

8.00-10.15

A    N    A    T    O    M    I    E

FILOSOFIE

FILOSOFIE

FILOSOFIE

9.50-11.30

L. ROMÂNĂ

L. ROMÂNĂ

L. STRĂINĂ

12.30-14.10        

10.30

                 F   I   L   O   S   O   F   I   E

13.15

H   I   S   T   O   L   O   G   I   E

EDUCAȚIA FIZICĂ

 

14.20-16.00

14.15

Imaginea a fost ștearsă.Imaginea a fost ștearsă.B  I  O  F  I  Z  I  C  Ă

 

 

 

 

V

I

NER

I

 

8.00-9.40

L. ROMÂNĂ

L. ROMÂNĂ

8.00

B    I    O    F    I    Z    I    C    Ă

8.00

HISTOLOGIE

9.50-11.30

10.30

Imaginea a fost ștearsă.B    I    O    L    O    G    I    E

11.00       L. ROMÂNĂ

11.00    L. ROMÂNĂ

11.00    L. ROMÂNĂ

12.30-14.10

 12.50     L. STRĂINĂ

12.50  L. STRĂINĂ

 

 

13.00    ANATOMIE

Imaginea a fost ștearsă.

14.20-16.00

13.30       E D U C A Ț I A   F I Z I CĂ

 

 

Imaginea a fost ștearsă.

 

Grupuri 1-11, Seria A

Z

I

L

E

 

ORELE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

L

U

N

I

8.00-9.40

                                  B  I   O   S   T   A   T   I   S   T   I   C   Ă   /   P   S   I   H   O   L   O   G   I   E                “P. Galețchi” (1)      

9.50-11.30

                                             A   N   A   T   O   M   I   E    T   O   P   O   G   R   A   F   I   C   Ă                       “P. Galețchi” (1)      

12.30-14.10

 

 

 

 

 

 

F I Z I O L O G I E

 

 

F I Z I O L O G I E

 

 

Imaginea a fost ștearsă.BIOSTATISTICĂ

BIOSTATISTICĂ

PSIHOLO

GIE

14.20-16.00

 

 

 

MARŢ

I

8.00-9.40

B I O C H I M I E

B I O C H I M I E

F I Z I O L O G I E

F I Z I O L O G I E

9.50-11.30

12.30-14.10

COMUNICAREA  ȘI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI

I G I E N A

I G I E N A

PSIHOLOGIE

C. Î. P.

14.20-16.00

 

 

 

M I

E R C U R

I

8.00-9.40

8.00-10.15

ANATOMIE  TOPOGRAFICĂ

 

 

Imaginea a fost ștearsă.

 

B I O C H I M I E

 

8.00 BIOSTATIS

TICĂ

 

 

9.50-11.30

C.  Î.  P.

C. Î. P.

12.30-14.10

10.30

PSIHOLOGIE

11.40

PSIHOLOGIE

 

13.00

BIOSTATISTICĂ

 

 

COMUNICAREA ȘI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI

 

B I O C H I M I E

14.20-16.00

Imaginea a fost ștearsă.

Imaginea a fost ștearsă.

 

                        

 

 

JOI

 

8.00-9.40

8.00

B I O S T A T I S T I C Ă

 

 

 

8.00

ANATOMIE

TOPOGRAFICĂ

 

9.50-11.30

P   S   I   H   O   L   O   G   I  E

IGIENĂ

12.30-14.10        

                                        B          I          O           C          H          I          M          I          E                                            “4”

14.20-16.00

                                  F          I          Z          I          O          L          O          G           I           E                                      “4”                 

 

 

 

 

V

I

NER

I

 

 

8.00-9.40

 

Imaginea a fost ștearsă.8.00       

 

 

A N A T O M I E    T O P O G R A F I C Ă

 

 

9.50-11.30

I G I E N Ă

I G I E N Ă

I  G  I  E  N  Ă

 

12.30-14.10

                                           I   G   I   E   N   Ă   /   C   U   R   S     O   P   Ț   I   O   N   A   L                                           “4”                 

14.20-16.00

                                                   C     U     R     S      O     P     Ț     I     O     N     A     L                                                  “4”                 

 

 

Grupuri 12-22, Seria B

Z

I

L

E

 

ORELE

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22

 

 

 

 

L

U

N

I

8.00-9.40

                           F            I            Z            I            O            L            O            G             I           E                                 “4”                 

9.50-11.30

                                 B            I            O             C            H            I            M            I            E                                       “4

12.30-14.10

 

 

Imaginea a fost ștearsă.B    I    O   C    H    I    M    I    E

B   I   O   C   H   I   M   I   E

P   S   I   H   O   L   O   G   I   E

14.20-16.00

 

 

 

 

 

MARŢ

I

8.00-9.40

FIZIOLO

GIE

 

ANATOMIE  TOPOGRAFICĂ

10.30

B  I  O  S  T  A  T  I  S  T  I  C  Ă

9.50-11.30

P  S  I  H  O  L  O  G  I  E

12.30-14.10

13.00                                 A   N   A   T   O   M   I   E    T   O   P   O   G   R   A   F   I   C   Ă                                     “P. Galețchi” (1)      

14.20-16.00

14.40                             B  I   O   S   T   A   T   I   S   T   I   C   Ă   /   P   S   I   H   O   L   O   G   I   E                            P. Galețchi” (1)      

 

 

M

I

E

R

C

U

R

I

 

Imaginea a fost ștearsă.8.00-9.40

 

 

 

B I O S T A T I S T I C Ă

ANAT. TOPOGRAFICĂ

I     G     I     E     N     Ă

I  G  I  E  N  Ă

FIZIOLOGIE

 

 

9.50-11.30

 

 

12.30-14.10

 

 

Imaginea a fost ștearsă.ANATOMIE   TOPOGRAFICĂ

 

 

 

Imaginea a fost ștearsă.B  I  O  S  T  A  T  I  S  T  I  C  Ă

 

 

 

BIOCHIMIE

 

14.20-16.00

 

 

 

 

JOI

 

8.00-9.40

8.00-9.30                       I    G    I    E    N    Ă   /   C    U    R    S     O    P    Ț    I    O    N    A    L                                        “4”                 

9.50-11.30

I  G  I  E  N  Ă

I  G  I  E  N  Ă

 

I  G  I  E  N  Ă

12.30-14.10        

COMUNICAREA ȘI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI

11.30

P  S  I  H  O  L  O  G  I  E

10.30     

ANAT. TOPOGRAFICĂ

 

 

13.00

ANAT. TOPOGRAFICĂ

 

 

14.20-16.00

Imaginea a fost ștearsă.

 

 

 

 

 

V

I

NER

I

 

 

 

8.00-9.40

 

PSIHOLO

GIE

F  I  Z  I  O  L  O  G  I  E

F  I  Z  I  O  L  O  G  I  E

 

9.50-11.30

 

COMUNICAREA ȘI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI

 

 

 

12.30-14.10

 

COMUNICAREA ȘI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI

 

 

Imaginea a fost ștearsă.FIZIOLOGIE

BIOCHIMIE

14.20-16.00