avize detail

Burse de merit 2020

Publicat: 04.08.2020
11 - 

ANUNȚ

   Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță concursul  „Burse de merit 2020”, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățământul postuniversitar”

La concurs pot participa:

 • studenții, care n-au beneficiat de Burse de merit acordate în cadrul acestui concurs în anii precedenți;
 • studenții care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9; 
 • studenții de la programele de studii superioare de licență (Ciclul I) – Optometrie (anul III);
 • studenții de la programele de studii superioare integrate: Medicină, Medicină preventivă – anii V și VI; Farmacie și Stomatologie – anii IV și V;

Dosarul candidatului la bursele de merit va conține:

 1. Copia buletinului de identitate
 2. Curriculum Vitae, care va cuprinde cele mai relevante activități extracurriculare pe perioada studiilor universitare, domeniile de interes, abilități deținute.
 3. Certificatul academic vizat de Decan, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune.
 4. Scrisoare de recomandare din partea Consiliului facultății.
 5. Copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, care atestă participarea la conferințe și seminare științifice, concursuri, olimpiade, activități de voluntariat etc.
 6. Lista publicațiilor științifice cu datele bibliografice complete și copiile publicațiilor din ultimii doi ani de studii
 7. Acte care certifică participarea în programe de mobilitate/schimb cultural, sau alte materiale relevante

Bursa de merit se acordă o singură dată pe parcursul studiilor!

Dosarele vor fi depuse de către studenți în decanatele facultăților până la 23.06.2020

 

Anunt Burse de merit 2020.pdf

URMĂRIȚI-NE

Comentarii