avize detail

În atenția corpului profesoral-didactic al Facultății de Medicina Nr 1

Publicat: 04.08.2020
20 - 

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională, la ședința din 11 septembrie 2019, a decis că după afișarea publică a Listei candidaților eligibili la postul de rector al USMF „Nicolae Testemițanu”,  (Accesați LINCUL CU CANDIDATII , CV si Programul de activitatedecanii facultăților și șefii altor subdiviziuni universitare vor organiza, la solicitarea concurenților sau a comunităților academice, întâlniri cu comunitățile (consiliile facultăților, organele de autoadministrare studențească ș.a.), în cadrul cărora candidații își vor expune programele lor de activitate.

 

În acest context, la solicitarea D-lui Gavriliuc Mihail,  prof.univ., concurent la concursul de ocupare a postului de rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”, suntem invitați de a participa la întâlnirea cu D-lui, care va avea loc la data de 25.09. 2019 , ora 16, în incinta Sălii de curs Nr 4, Blocul de Farmacie.

 

La ședință vor participa și invitați ai Facultăților de Medicină Nr 2 și Farmacie, din care considerente rugăm în prealabil sa ne anunțați despre intenția de a participa pentru a asigura numărul de locuri. 

 Cu respect,

Biroul Facultății Medicină 1

URMĂRIȚI-NE

Comentarii