Contacte

Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

E-mail: medicina1@usmf.md

Decan

Gheorghe Plăcintă,

Dr. şt. med., conf. univ., 

Tel.: 205-197

Anticamera

205-137

Secretariat

205-128, 205-171