Consiliul Facultăţii

Nr.

N.P.

Catedra

1

Plăcintă Gheorghe Decanul Facultăţii, conf univ, dr.șt.med

2

Şalaru Virginia Secretar, asist univ, dr.șt.med

3

Berliba Sergiu Preşedintele Comitetului Sindical, conf univ, dr.șt.med

4

Bodrug Nicolae Departamentul medicină internă, Sef disciplina de boli ocupaţionale, prof. univ, dr.hab.șt med

5

Boian Gavril Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie  pediatrică, prof. univ, dr.hab.șt med

6

Botnaru Victor Departamentul medicină internă, Șef disciplina de pneumologie şi alergologie prof. univ, dr.hab.șt med

7

Caproș Nicolae Șef catedrăTraumatologie, Ortopedie şi Chirurgie de campanie, prof. univ, dr.hab.șt med

8

Catereniuc Ilia Șef catedra Anatomia Omului , prof. univ, dr.hab.șt med

9

Cârstea Nicon Medicină Militară şi  a calamităţilor, asist univ

10

Cebanu Serghei Șef catedră Igienă, conf univ, dr.șt.med

11

Larisa Spinei Șef catedră de psihologie și management, prof. univ, dr.hab.șt med

12

Friptu Valentin Șef catedră Obstetrică şi Ginecologie nr.1, prof. univ, dr.hab.șt med

13

Ghicavâi Victor Șef catedră Farmacologie şi Farmacologie clinică, Acad, prof. univ, dr.hab.șt med

14

Grib Liviu Departamentul medicină internă, Șef disciplina cardiologie, prof. univ, dr.hab.șt med

15

Groppa Liliana Departamentul medicină internă, Șef disciplina de reumatologie şi nefrologie, prof. univ, dr.hab.șt med

16

Istrati Valeriu Departamentul medicină internă , Șef disciplina de medicină internă şi Semiologie, prof. univ, dr.hab.șt med

17

Lutan Vasile Șef   catedră Fiziopatologie şi Fiziopatologie clinică, prof. univ, dr.hab.șt med

18

Matcovschi Sergiu Șef Departamentul medicină internă,  Șef disciplina de sinteze clinice, prof. univ, dr.hab.șt med

19

Nacu Anatol Șef catedră Psihiatrie, narcologie şi Psihologie medicală, prof. univ, dr.hab.șt med

20

Pădure Andrei Șef catedră Medicină legală, prof. univ, dr.hab.șt med

21

Prisacaru Viorel Șef catedră Epidemiologie, Membru coresp AȘM prof. univ, dr.hab.șt med

22

Robu Maria Departamentul medicină internă, Șef disciplina de hematologie, conf. univ, dr.șt.med

23

Rojnoveanu Gheorghe Șef catedră Chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi” prof. univ, dr.hab.șt med

24

Sofroni Dumitru Oncologieşi radioterapie , prof. univ, dr.hab.șt med

25

Şandru Sergiu Șef catedră Anesteziologie şi Reanimatologie, prof. univ, dr.hab.șt med

26

Şaptefraţi Lilian Șef catedra Histologie, Citologie şi Embriologie, prof. univ, dr.hab.șt med

27

Tafuni Ovidiu Șef studii Igiene generală, conf. univ., dr.șt. med

28

Tagadiuc Olga Șef catedră Biochimie şi Biochimie clinică, prof. univ, dr.hab.șt med

29

Tcaciuc Eugen Departamentul medicină internă, Șef disciplina de gastroenterologie, prof. univ, dr.hab.șt med

30

Vişnevschi Anatolie Șef catedră Medicina de laborator, prof. univ, dr.hab.șt med

31

Suman Serghei Vicedecan anul II-III, conf. univ, dr.hab.șt med

32

Ina Pogonea Vicedecan anul I,  conf. univ, dr.șt.med

33

Harea Dumitru Vicedecan anul VI, asist. univ, dr.șt.med

34

Bologa Ludmila Vicedecan anul IV, conf. univ, dr.șt.med

35

Cazacu-Stratu Angela Vicedecan anul I-VI, Medicină preventivă și Optometrie, conf. univ, dr.șt.med

36

Cotelea Andrian Vicedecan, stagiul practic, conf. univ, dr.șt.med

37

Buruiană Gheorghe Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor

38

Galbur Dumitru Student anul II

39

Siric Vlada Student anul III

40

Secu Gheorghe Student anul IV

41

Bernic  Valentin Student anul V

42

Roșca Doina Student anul VI

43

Lungu Nicolae Studenta anul VI, Sănătate publică

44

Bontea Georgeta Student Optometrie

Ordin-numirea-Comisiilor-de-concurs-a-facultatilor-pentru-anul-2018

Regulament cu privire la activitatea facultatii de Medicina nr. 1